სიახლეების გამოწერა
close
გამოიწერე სიახლეები
აქ arrow-right
11 - 14 აპრილი

დავით კაკაბაძის ფონდი

დავით კაკაბაძის ფონდი
Tbilisi,Georgia

დავით კაკაბაძის ფონდის თანამშრომლობითი ინიციატივები


დავით კაკაბაძის ფონდი 2012 წელს დაარსდა და უკვე განახორციელა რამდენიმე

მცირე და ფართო მასშტაბიანი პროექტი. ფონდის მთავარი მიზანია XX საუკუნის

ქართული მხატვრობის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურის - დავით კაკაბაძის

მემკვიდრეობის კვლევა, დაცვა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის

ფარგლებს მიღმა. დავით კაკაბაძის შემოქმედება, მისი ინტერესები

ტექნოლოგიების, არქიტექტურის, კულტურული მემკვიდრეობის, თეორიული

მსჯელობებისა და ზოგადად ყველანაირი სახის ექსპერიმენტების მიმართ

აუცილებლად გასათვალისწინებელი გამოცდილებაა თანამედროვე ქართული

მხატვრული ფორმების აღქმის, გააზრებისა და ინტერპრეტაციების მეთოდების

განსაზღვრისას. ისტორიული პირობებისა და კულტურული კონტექსტების

ცვლასთან ერთად იზრდება კონკურენციის ხარისხი ყველა მიმართულებით და

ცალკეული ხელოვანებისა და სახელოვნებო ინსტიტუციების მიზნები, რაც

შესაბამისად ზრდის მოთხოვნებს საგანმანათლებლო, თუ საპრეზენტაციო

პრაქტიკების გასავითარებლად.

დავით კაკაბაძის ფონდის გუნდი მუდმივად თვალს ადევნებს ქართველი

მხატვრების შემოქმედებას, მათ თვითგამოხატვას, დამთვალიერებლებისა და

კოლექციონერების ინტერესებს და სხვადასხვა სახის თანამშრომლობითი

პროექტებით აგრძელებს დავით კაკაბაძის მიერ დაწყებულსა და მის სიცოცხლეში

განხორციელებულ საქმიანობას ქართულ ხელოვნებაზე ზრუნვასა და მისი

განვითარების ხელშეწყობისთვის. ფონდისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა

ხელოვანები, რომლებიც საერთაშორისო მასშტაბის მოვლენებს მუდმივად

აანალიზებენ, მიისწრაფვიან ამ დინამიკაში ჩართულობისკენ, ზრუნავენ საკუთარ

განვითარებასა და მხატვრული ფორმების დახვეწაზე. დავით კაკაბაძის მიერ

გააზრებული ამოცანები, რომელთა გადაჭრასაც საქართველოში ხელოვნების

განვითარება და დასავლურ სამყაროსთან დაახლოება უნდა მოჰყოლოდა, დღეს

ისევ აქტუალურია და თანამედროვე ქართულ მხატვრობას უკვე განსხვავებულ

რეალობაში უწევს იმ მოცემულობისკენ სწრაფვა, რომელშიც ის თანაბარუფლებიან

თანამშრომლობას შეძლებს სამყაროს განვითარებულ ნაწილთან. თანამედროვე

მხატვრობის დომინანტურ ტენდენციებში ისევ ძიების საგანია ფოტოგრაფიული

გამოსახულების როლი თანამედროვე ხელოვნების თვითგამოხატვაში, პეიზაჟის

თემის კიდევ უფრო გაღრმავება და წარსული გამოცდილების ხელახლა გადააზრება.

დღეისთვის თანამედროვე ხელოვნების გლობალური სამყაროს განსაკუთრებით

პოპულარული გამოვლინებაა არტ ბაზრობების მუდმივად მზარდი რიცხვი და

ადვილად დასანახია მისი სწრაფი ევოლუციაც. ეს მოვლენა დროის ნიშანია და

სხვადასხვა ადგილას განსხვავებული შინაარსების მატარებელია. სავარაუდოდ,

TAF-თბილისის არტ ფეარიც დაიკავებს თავის ადგილს საქართველოს სახელოვნებო

მოვლენების ნუსხაში და დაეხმარება სახელოვნებო ბიზნესის განვითარებას. დავით

კაკაბაძის ფონდი აგრძელებს თანამშრომლობას TAF-თან და ამჯერად წარადგენს

კოკა რამიშვილის მხატვრობას.